Parenting - Học làm cha mẹ

Build your whole child

Nhà trường
và gia đình là MỘT

Parenting luôn là hoạt động cần thiết tại Sunshine Village. Hoạt động này đảm bảo Sunshine Village đi đúng tiêu chí của tư duy giáo dục: nhà trường và gia đình là một. Nhờ có sự nhất quán này mà các con vững chãi hơn về mặt cảm xúc và ứng xử xã hội khi lớn lên.

Các hoạt động tiêu biểu

Cùng học với con

Phụ huynh sẽ đóng góp chuyên môn cho nhà trường và cùng nhà trường có các hoạt động với bé.

Tham gia các khóa học làm cha mẹ do nhà trường tổ chức

Tham gia các khóa học làm cha mẹ do nhà trường tổ chức. Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động Talkshow, Hội thảo để hướng dẫn phụ huynh cùng nhà trường tạo nên sự nhất quán trong định hướng giáo dục cho con.

Cùng con thực hiện các hoạt động vì cộng đồng

Cùng con thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. Cốt lõi của Sunshine Village là tình yêu. Vì vậy trường sẽ tổ chức các hoạt động vì cộng đồng để học sinh và phụ huynh cùng thực hiện. Đây cũng là dịp ba mẹ dành thời gian cùng con trải nghiệm.

Định hướng cho con

Phụ huynh được tư vấn định hướng cho con thông qua việc học chính khóa và các môn năng khiếu tại trường.

Việc định hướng sẽ bắt đầu từ những năm cấp 2 đến đầu cấp 3 sau khi con đã thử các nhóm năng khiếu.

Qua sự quan sát của giáo viên, đối thoại với các con và phụ huynh, và tùy vào khả năng học tập, năng khiếu, tính cách và tài chính của gia đình thì nhà trường cùng ba mẹ và con định hướng việc học tập sau cấp 3 của con.

Định hướng bao gồm: Tâm lý, nghề nghiệp, con đường học tập, tư duy, phong cách sống.

Đừng bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ Sunshine Village Academy!
Scroll to Top